İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Hazırlanması

Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Hazırlanması çalışmaları %98 gerçekleşme seviyesine gelmiştir.

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü zamanında çalışılmaya başlanan ve AFAD’ın kuruluşu itibariyle devamı sağlanan projede Aralık 2017 itibariyle % 98 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.

Ülkemizde deprem afetinden sonra çok ciddi can ve mal kaybına sebep olan “heyelan, kaya düşmesi ve çığ”  afetleri konusunda geçmiş envanter kayıtlarının toplanması, arazi gözlemleri ile hem mevcut hem de potansiyel alanların belirlenmesi çalışmaları Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda 2015 yılında başlamıştır. Gelinen süreçte tüm İl Müdürlüklerimize gerekli bilgi, konuyla ilgili standart tehlike haritası hazırlama kılavuzları hazırlanarak ve eğitimler verilerek sağlanmıştır. Ayrıca İl Müdürlüklerimize Başkanlığımızca arazi ve büro çalışmaları sırasında teknik ekip, yazılım ve donanım desteği verilmiştir.

Afet tehlike haritalarının hazırlanması “risk değerlendirme çalışmalarının en önemli altlığı” olup benzer çalışmalar dünyada sınırlı sayıdadır. Gerek geçmişteki veriler gerekse bugünün bilimsel ve teknik altyapısı bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. 2017 yılı Temmuz ayına kadar proje %60 gerçekleşme yüzdesine sahipken, 2017 sonunda bu oran %98’e ulaşmıştır. Söz konusu çalışma, meydana gelen yeni afetler ve potansiyel alanların sürekli belirlenmesine bağlı olarak sürekli güncellenerek devam edecektir. 

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Tehlike Haritalarında Heyelan Envanteri Şubat 2018 - 1

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Tehlike Haritalarında Heyelan Envanteri Şubat 2018 - 2

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Tehlike Haritalarında Heyelan Envanteri Şubat 2018 - 3