İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS)

Afet Risk Azaltma Sisteminde (ARAS) heyelan afeti için Risk Değerlendirme Modülü tamamlanma oranı %99’a ulaşmıştır. 

Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) Projesi 2016 yılında başlamıştır. Bütünleşik afet tehlike haritalarının hazırlanması işine paralel yürütülen bu çalışmada amaç; tehlikelerin belirlenmesinden sonra istatistiki analizler, afetsellik indeksleri kullanarak risk değerlendirmesi yapmaktır.

ARAS, ülkemizde heyelan, kaya düşmesi, çığ afetlerinden etkilenen yerleşim birimlerinin risk değerlendirmesi için oldukça önemli bir çalışmadır. Dünyada risk değerlendirme çalışmaları gerek teknik destek yetersizliği gerekse altlık veri azlığı gibi sebeplerden dolayı oldukça kısıtlı sayıda gerçekleşirken; AFAD’ın sahip olduğu yerbilimsel ve afetsellik verileri ve teknik personel kapasitesi ile bu çalışma başarı ile devam etmektedir. ARAS sayesinde adı geçen afetlerden etkilenmiş yerleşim birimlerimizin risk potansiyeli belirlenmekte, özellikle gelecekte güvenli yerleşim alanlarının tespiti için karar vericilere çok önemli bilimsel ve teknik altyapı sağlanmış olacaktır.

Temmuz 2017’de heyelan afeti için risk değerlendirme çalışmasındaki gerçekleşme oranı %50 iken Aralık 2017 itibariyle bu oran %99’a çıkmıştır. 2018 yılı sonuna kadar ARAS’ta kaya düşmesi ve çığ afetleri için de heyelan afeti için olduğu gibi potansiyel alanların tespitine yönelik yazılım modellemesi yapılması hedeflenmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Heyelan Duyarlılık Haritası