İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Tehlikeli Madde Taşımacılığına Yönelik Risk Haritaları

Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığına yönelik risk haritalarının hazırlanması kapsamında 2017 yılında İnteraktif Karar Destek Sistemi Yazılımı geliştirilmiştir.

Daire Başkanlığımızca karayollarında LPG, benzin ve motorin tehlikeli maddelerinin taşınması esnasında meydana gelen/gelebilecek kazalar sonucunda oluşabilecek risklere yönelik interaktif karar destek sistemi yazılımı geliştirilmiştir. Söz konusu yazılım, çeşitli etkenlere ve bu etkenlerin önceden belirlenip hesaplanmış risk değerlerine göre en az riskli yol güzergâhını belirlemekte ve kullanıcıya göstermektedir. Bu güzergahlar belirlenirken LPG ve akaryakıt özelinde çevresel, toplumsal ve nüfus riskleri göz önüne alınmaktadır. Bu kapsamda Ege Bölgesinde pilot uygulama çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır.

Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığına Yönelik Risk Haritalarının Hazırlanması Çalışmaları

2018 yılı itibariyle bu çalışmada yürütülen işlerin kapsamı geliştirilerek;

  • Karayolunda tehlikeli madde taşımacılığının neden olacağı risklere karşı hazırlıklı olmak, can ve mal kayıplarını azaltmak için CBS tabanlı AYDES’e entegre ulusal risk haritalarının üretilmesi,
  • İnteraktif olarak sorgu yaparak güzergah kıyaslaması yapabilen web tabanlı bir karar destek sisteminin oluşturulması işleri yapılacaktır.

Bu çalışmalar tüm Türkiye’yi kapsayan karayolu ağı üzerinde gerçekleştirilecek olup tehlikeli maddelerin karayollarında daha güvenli taşımacılığının sağlanması ve olası can ve mal kayıplarının önlenmesi hedeflenmektedir.