İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Afet Risklerinin Belirlenmesi ve Haritalanması (IPA DRAM)

Afet risklerinin belirlenmesi ve haritalanması (IPA DRAM) Projesi çalışmaları 2017 yılında başlamıştır.  

2019 yılı sonuna kadar afet risk yönetimi alanında ulusal, bölgesel ve AB düzeyindeki kapasitenin geliştirilmesi ve AB Sivil Koruma Mekanizmasına uyum ve bütünleşmenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu proje, Afet Risk Değerlendirme, Afet Kayıpları Verileri/Veritabanı, Risk Haritalaması ve Elektronik Bölgesel Risk Atlasının oluşturulması olmak üzere 3 ana bileşeni kapsamaktadır. Başlangıç toplantısı 15 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan projenin yürütülmesinden sorumlu Konsorsiyum İsveç Acil Durum Kurumu (MSB), İtalya Sivil Koruma Departmanı (DPC), Hırvatistan Ulusal Koruma ve Kurtarma Kurumu (NPRD), Slovenya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Kurumu (ACPDR) ve Uluslararası Çevresel İzleme Araştırma Kuruluşu’ndan (CIMA) oluşmaktadır. Proje DG ECHO ve Konsorsiyum arasında imzalanan hibe sözleşmesi ile uygulama sürecine geçmiştir. 

30 Ocak 2018 tarihli Makam Oluru ile AFAD bünyesinde görevlendirmeler yapılmış olup paydaş kurumlarımıza gönderilen resmi davet yazılarına istinaden Türkiye Çalışma Grubunda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlüklerinden konularında uzman 8 personel ile AFAD Başkanlığımızdan 21 personelin katılımı ile toplamda 29 teknik uzman yer almaktadır.

14-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara’da afet kayıp verilerinin toplanması ve risk değerlendirme ve haritalama çalışmaları ile eşleştirilmesine yönelik yol haritasının çıkarılması teknik çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda Risk Değerlendirme belgesinin hazırlanması konusunda yol haritası çıkarılmış olup çalışmalar Başkanlığımızda yürütülen AFAD’ın kapasitesinin artırılması projesi kapsamında yürütülmekte olan risk değerlendirme kılavuzu çalışmaları ile paralel devam edecektir.

Buna göre;

  • Mart ayında taslak kılavuzun tamamlanması,
  • Mayıs ayında kılavuzun tartışılması çalıştayının düzenlenmesi,
  • Haziran ayında kılavuza son halinin verilmesi,
  • Temmuz ayında ise kılavuz ve risk değerlendirme eğitiminin yapılması planlanmaktadır.

Yine çalıştayda Afet Kayıpları Verileri/Veritabanı konusunda AFAD’da var olan TABB’ın Sendai Çerçevesinin izlenmesinde de kullanılacak bir veritabanı haline getirilmesi ve Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan yeni DESINVENTAR ile yapısal olarak uyumlaştırılması tartışılmıştır.

Afet Risklerinin Belirlenmesi ve Haritalanması (IPA DRAM) Projesi