İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

KAGEP

AFAD’dan Destek Talep Eden Ülkelerde, Afet Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Afete Hazırlık ve Risk Azaltmaya Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi 

Ülkemizin afet ve afet risk azaltma konusunda uluslararası görünürlüğünü artıran, dünyadaki afet ve acil durumlara en hızlı şekilde müdahalede bulunan ve ülkelerin afet yönetimlerinin kapasitelerinin artırılması çerçevesinde sistem analizi, eğitimler, uzman değişimleri ve benzeri çalışmalar yapan, sistem ihraç eden AFAD; “Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı” amaçlarına paralel olarak, uluslararası işbirliği alanındaki faaliyetlerini sistematik olarak geliştirmek amacı ile çalışmalara başlamıştır. 

Proje kapsamında Daire Başkanlığımız bünyesinde AFAD’dan Destek Talep Eden Ülkelerde, Afet Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Afete Hazırlık ve Risk Azaltmaya Yönelik Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi (KAGEP) çalışmaları 2017 yılında başlatılmıştır. 

5-9 Haziran 2017 tarihleri arasında AFAD Yerleşkesinde “Afet Risklerinin Azaltılması (ARA)” çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinliğe, Kosova, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Hırvatistan ülkelerinden beşer kişilik konusunda uzman ekipler ülkemize davet edilerek Başkanlığımızda yapılan afet risk azaltma çalışmaları başta olmak üzere tüm faaliyet ve iyi örnekler anlatılmıştır.

KAGEP

2018 Mart ayı içerisinde; Kosova, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya ve Karadağ'dan üst düzey yöneticiler; AFAD'ın tanıtılması, afet risk azaltma çalışmaları, tüm faaliyet ve iyi örneklerin anlatılması, yerinde gösterilmesi, afet risk azaltma başta olmak üzere karşılıklı işbirliği ve belirlenen konularda destek sağlanması hususunda ikili görüşmeler yapmak üzere Başkanlığımıza davet edilmiştir.

Türkiye, afet yönetimi konusunda sistem kuran ve yön veren öncü ülke olarak diğer ülkelere desteğe 2018 yılında da devam edecektir.