İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

AYDES Uzaktan Algılama (UZAL)

Fırtına hangi bölgeleri etkileyecek?

Orman yangını nerede başladı ve nereye doğru yayılacak?

Sel nereleri etkiledi? Kaç konut hasar gördü?

Yerleşim birimini etkileyen heyelan gibi bir zemin hareketi var mı?

Depremde kaç konut yıkıldı?

Yukarıdaki ve bunlara benzer birçok sorunun cevabı,  uzaktan algılama teknolojileri sayesinde kısa sürelerde verilebilmektedir. Uzaktan Algılama, yer ile bir bağlantı olmaksızın, uzaktan yere ait çeşitli verilerin elde edilmesidir. Bu çeşitte veriler, genellikle uçaktan hava fotoğrafı şeklinde veya uzaydan uydu görüntüsü olarak elde edilmektedir. Uydu ve hava fotoğrafları, volkanik faaliyetler, sel, heyelan, çığ ve fırtınalar gibi çeşitli doğal olayların, zaman içindeki gelişim evrelerinin takibi açısından da etkili olarak kullanılmaktadırlar.

AYDES UZAL Yazılımı Kullanılarak Yapılan 02 Şubat 2015 Edirne Sel Analizi

AYDES UZAL yazılımı kullanılarak yapılan 02 Şubat 2015 Edirne Sel analizi

Uzaktan algılama teknolojisi sayesinde, afet risklerini azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmaları için doğru ve etkili analiz - uygulama yöntemleri geliştirilebilmektedir. Afet risklerini azaltma, uzun bir süreçtir ve mevcut afet tehlikelerinin haritalanması, arazi kullanımındaki değişim gibi birçok faktörün, uydu – hava platformlarından elde edilen görüntülerle izlenmesi ve incelenmesi sayesinde çalışılabilir. Afete hazırlık, uzaktan algılama verilerini de kullanarak gerçekleşmek üzere olan afetler için erken uyarı ve tahmin çalışmalarına odaklanır ve gerçekleşecek afetleri öngörmeye çalışır. Afete müdahale aşamasında afetin etkilediği alan, hasarlı yapılar uydu görüntüleriyle haritalanabilir, kaçış rotaları ve alanları belirlenebilir. İyileştirme çalışmaları kapsamında, geçici barınma alanları (çadır, konteyner alanları) için uygun yerler uydu görüntüleri vasıtasıyla seçilebilir ya da kalıcı konutların yapım aşaması kolaylıkla izlenebilir. Uzaktan algılama, bir yer gözlem sistemi olarak, uzman ve karar vericilere, afet yönetiminin her aşamasında kullanabilecekleri hızlı ve doğru verileri sağlayabilirler.

Bu amaçla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ nın (AFAD) ihtiyaçları doğrultusunda uzaktan (uzay/hava) algılama teknolojileri ile elde edilen görüntülerin afet öncesi ya da sonrası çeşitli analizlerde kullanılmasına yönelik olarak “AYDES – UZAL” ve “AYDES – Kitle Kaynak” yazılımları geliştirilmektedir. Yazılım sonuçları doğrudan AYDES’ e doğrudan entegre edilmekte, teknik raporlar ve haritalar kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

02 Şubat 2015 Edirne Seli Etki Alanı 02 Şubat 2015 Edirne Seli etki alanı

AYDES – UZAL, AFAD’ ın analiz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve afet uygulamaları konusunda özelleşmiş, elektro-optik (EO) uydu ürünleri, hava fotoğrafları ve sentetik açıklıklı radar (SAR) verilerinin görüntülenmesi ve analiz edilmesine olanak sağlayan masaüstü bir uzaktan algılama yazılımıdır. AYDES UZAL, deprem, sel, orman yangını, heyelan vb. afet türleri sonrasında etki alanı ön analizi / öncül hasar tespit analizlerine özelleşmiş uygulamalar içermektedir. Ayrıca, afet öncesi ya da sonrası genel uzaktan algılama tabanlı görüntü analizlerinde kullanılabilecek değişiklik analizi, eğitimli/eğitimsiz sınıflandırma, nesne tabanlı görüntü analizi ve doku analizi gibi uygulama ve algoritmalar yazılıma entegre edilmiştir. AYDES - UZAL yazılımın temel amacı, afet öncesi veya sonrası uzaktan algılama verilerinin, açılması, işlenmesi, analiz edilmesi, sonuçların sergilenmesi ve afet yönetimi ve karar destek sistemlerine aktarılması adımlarını içeren bütünleşik bir yazılım çözümü sunmaktır.

Afet Analiz Harita ve Raporları ile İlgili Diğer Detaylara Buradan Ulaşabilirsiniz.