İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi İçin Gerçekleştirilen Sınava Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Sonucunda Oluşan Kesin Liste 27 Mart 2018

696 sayılı KHK kapsamında, hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi için gerçekleştirilen sınava yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda oluşan kesin liste ekte yer almaktadır. 

Önemli Not-1: Arşiv araştırma işlemleri devam etmektedir. Sürekli işçi kadrolarına geçirilen ancak, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların veya başvuru şartları taşımadığı daha sonra tespit edilenlerin de tazminat ödemeksizin istihdamına son verilecektir. 

Önemli Not-2: Sınavda başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adayların, Sözlü Sınav Sonunda Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilecek Personelden İstenilen Evraklarbaşlıklı listede belirtilen evrakların, fiziksel olarak Evrak ve Arşiv Hizmetleri Çalışma Grup Başkanlığına ya da taratılarak iktasra@afad.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi ( Elektronik ortamda gönderilen evrakların tamamının asıllarının da posta ile gönderilmesi zorunludur) gerekmektedir. Atamaya esas evrakların tamamı en geç 28.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılmalıdır. 

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Tebliğ olunur. 27/03/2018 

* Sözlü Sınava Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Sonucunda Oluşan Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirileceklere İlişkin Kesin Liste. 

* Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirileceklere İlişkin İstenilen Evraklar. 

İlgili Haberler