İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Deprem Danışma Kurulu’nda Gündem: Yeni Deprem Haritası ve Bina Yönetmeliği 04 Mayıs 2018

Yılın ilk Deprem Danışma Kurulu toplantısında yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin kamuoyuna anlatılması konusunda yapılacak çalışmalar tartışıldı.

Deprem Danışma Kurulu 2018 yılı birinci Olağan Toplantısı, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Deprem Danışma Kurulu üyelerinin katılımıyla AFAD Başkanlığında düzenlendi.

Kurul’da toplantının ana gündemini oluşturan Yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin yanı sıra Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) belgesinin orta dönem değerlendirmesi ve güncellenmesi ile deprem konusunda toplumsal farkındalığın artırılması konuları görüşüldü.

Deprem Danışma Kurulu hakkında

Deprem Danışma Kurulu, Başkanlığın uygun gördüğü konularda planlar ve politikalar üretiyor; uygulamaya yardımcı oluyor. Ayrıca deprem zararlarının azaltılması ve deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında da görüş bildiriyor.

Deprem Danışma Kurulu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türk Kızılayı Derneği Genel Başkanı, 5 üniversite öğretim üyesi ve 3 sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşuyor.

AFAD Başkanlığının kurulduğu yıl olan 2009'dan günümüze kadar olan süreçte; UDSEP-2023 belgesinin hazırlanması ve yürürlüğe konulması, önemli depremler sonrasında kamuoyu açıklamalarında AFAD Başkanlığına destek verilmesi, UDSEP ve UDAP Faaliyetlerinin izleme ve yönlendirme çalışmalarına destek, Deprem Kestiriminde Etik Kurallar belgesinin hazırlanarak tüm araştırmacılara yaygınlaştırılması gibi konularda katkılar sağladı.

İlgili Haberler