İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2018 Yılı Temmuz Dönemi Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu 30 Kasım -1

Değerli Araştırmacılar,

Başkanlığımız tarafından 2012 yılında başlatılan “Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP)” ile ülkemizin depremle ilgili öncelikli alanlarında yeni bilgiler üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve deprem konusundaki araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek sonuç odaklı projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, 2018 yılı ikinci döneminde, UDAP kapsamında desteklenecek olan; Kamu kurumlarımız ve üniversitelerimizden araştırmacıların önereceği “Çağrılı” ve Başkanlığımızca kapsamı belirlenmiş olan “Güdümlü” projelerin çağrısı açılmıştır.

2018 yılı Güdümlü Projeler kapsamında:

Kocaeli ve/veya Bursa illerinde yapılacak olan Afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir.

2018 yılı Çağrılı Projeler kapsamında:

Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecektir.

Başkanlığımızın ilgili web sitelerinde (https://www.afad.gov.tr/; https://deprem.afad.gov.tr/) detaylı bilgilerle beraber ulaşabileceğiniz “Proje Öneri Formu” nun, UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılacak proje önerileri için, son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, zarfın üzerine “ÇAĞRILI PROJE” veya “GÜDÜMLÜ PROJE” ibaresi yazılarak, aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü ve udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize saygıyla duyurulur.

 

İLETİŞİM ADRESİ:

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159  06510 Çankaya/ Ankara

 

AYRINTILI BİLGİ:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Araştırma Programı ve İdari Mali İşler Çalışma Grubu

Tel: (0312) 258 23 23 / 2115-2118-2149

e-posta: udap@afad.gov.tr

İlgili Haberler