İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

İstanbul’un Afetlere Hazırlık Çalışmaları, Çalıştay’da Tartışılıyor 14 Ağustos 2018

İstanbul’da olması muhtemel doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı yapılan hazırlıkların tartışılacağı, “İstanbul’un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı” 15-16 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İstanbul, risk oluşturan doğal (tsunami, deprem, sel, heyelan, hortum, şiddetli yaz-kış koşulları) afetler ile büyük endüstriyel ve ulaşım kazaları, KBRN gibi insan kaynaklı afetlere ne kadar hazır? Konunun uzmanları tarafından risk azaltma ve sorun çözme perspektifiyle tartışılacak olan çalıştaya birçok kurum ve kuruluş iştirak edecek.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İPKB, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Baklanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün katkı-katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte, İstanbul’un afetler karşısındaki durumuyla alakalı birçok konu konuşulacak.

İlgili uzmanlarca tartışılacak konu başlıklarından bazıları şöyle:

Afete Dirençli Kent Planlama Yaklaşımı

Kente ve kentleşmeye yönelik afet risk azaltma çalışmaları ve bu alanda karşılaşılan sorunlar, afetlere karşı dirençlilik, afet bağlamında sürdürülebilir kent çalışmaları, yapılması hedeflenenler ve çözüm önerileri, kentsel dönüşüm, toplum etkileşimi.

 Afet Kültürü Farkındalık ve Medya

Toplumsal afet kültürü oluşturma eğitimi, farkındalık çalışmalarının önemi ve farkı afet kültürü oluşturmada paydaşların ve medyanın katkısı.

 Afetlerde Ekonominin Sürdürülebilirliği

Sürdürülebilir afet yönetimi anlayışının ekonomik boyutuna dair tecrübeler, politikalar ve beklentiler, afetlerin kalkınma sürecine etkisi.

 Afetlerde Ulaşım Planlaması

Kara, deniz, demir ve havayolları ulaşımında gelinen nokta, yapılması gerekenler, çözüm önerileri, herhangi bir afet sonrası ulaşım alternatifleri, afet-acil ulaşım yollarının düzenlenmesine yönelik öneriler.

 Afet Risk Azaltma Çalışmalarında Ortak Akıl

Afet risk azaltma çalışmalarında paydaşların rolü, paydaşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi, afetlerin finansal boyutu, çözüm ve öneriler.

 Afetlerde Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması

İstanbul ve çevresinin doğal ve kültürel miras alanları, doğal ve kültürel miras alanlarının korunmasına yönelik çalışmalar, kentsel dönüşüm bağlamında kültürel yapıların güçlendirilmesi, sorunlar ve çözüm önerileri.

İlgili Haberler