İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir Atalay’ın 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü Mesajı 13 Ekim 2012

Birleşmiş Milletler’ce, bütün Dünya’da 13 Ekim tarihi “Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü” olarak kutlanmaktadır.
BM’in 2012 yılı Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü’nün teması “kadın ve kız çocuklarımızın afetlere karşı dirençlilikteki görünmez gücü”dür. Hemen hemen her yıl çeşitli boyutlarda afet olayları yaşayan, tüm kesimleri ile afete maruz kalan, afet zararlarının karşılanması için büyük bütçeler ayıran Türkiye’de afet bilincinin oluşturulması ve afet zararlarının azaltılması ancak kadınlarımızın bu sürece dahil olması ile mümkündür.
2012 yılı içerisinde zorunlu deprem sigortası kanunu genişletilerek Afet Sigortaları Kanunu şeklinde yayınlanmıştır. Deprem riskine karşı tedbirlerin alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu” çıkartılmış olup, bu doğrultuda Türkiye'nin her şehrinde ve köyünde bütün konutlar gözden geçirilecektir.
Ulusal Deprem Stratejisi, Kentsel Gelişme Stratejisi, İklim Değişikliği Stratejisi, Kırsal Kalkınma Stratejisi gibi belgelerin hazırlanması; devlet kaynaklarından afet risklerinin azaltılmasına yönelik ayrılan kaynakların artırılması, yerel yönetimlerin yetki ve kapasitelerinin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği ve farkındalık çalışmalarının artışı, afet risklerinin azaltılması konusunda devletimizin attığı adımlara birer örnektir.
Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü’nün teması olan “kadın ve kız çocuklarımızın afet risklerinin azaltılmasında etkinliklerinin artırılması” konusunda başta Aile ve Sosyal Politikalar ile Milli Eğitim Bakanlıklarımıza, tüm öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, yerel yöneticilerimize ve toplumumuzun her kesimine görevler düşmektedir.
Kadınlarımız, hem afet öncesinde hem de afet sonrasında, afetin etkilerinin giderilmesi aşamasında erkeklerle birlikte ve hatta onlardan daha fazla roller üstlenmektedir. Kadın ve çocuklarımızla yapılan farkındalık artırma faaliyetleri, afet zararlarının azaltılması çalışmalarının, pratiğe geçirilmesinde yöneticiler veya kamu görevlileri ile yapılanlardan çok daha etkili olduğunu göstermektedir. Afetlerden sonra yapısal hasarın onarılması maddi imkanlar ve insan gücünüz ile orantılı olarak değişirken, toplumun psiko-sosyal iyileştirilmesinde kadın ve çocukların dirençliliği bu gelişmeyi hızlandırmaktadır.
Geleceğe daha güvenli bakabilmek için, olası tehlike ve riskleri önceden belirleme ve önleyici tedbirleri almanın önemli olduğu unutulmamalıdır. Afete duyarlı toplumlarda; afetlerle mücadelede sadece yöneticilere değil, toplumun her ferdine ciddi görevler düştüğünü ve toplumun afetlere karşı farkındalığının artırılarak, bilinçli toplumlar oluşturmanın zorunluluğunu, kadın ve kız çocuklarımızı bu alanda ön plana çıkarmakta kararlı olduğumuzu belirtmek isterim.
Beşir ATALAY
Başbakan Yardımcısı
İlgili Haberler