İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

18 Haziran 2012 Basın Duyurusu 18 Haziran 2012

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası çalışmaları tamamlanmıştır.
Bugün bazı yayın organlarında; fay hatlarının boyunun uzadığı, beklenen deprem büyüklüklerinin değiştiği üzerine yorumlar yer almaktadır.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan bilim adamlarımızdan Başbakanlık AFAD olarak bilgi istenilmiş olup, alınan bu görüşler Deprem Danışma Kurulu’nca değerlendirilecektir.
MTA’nın yaptığı çalışmalar değerlendirildiğinde Türkiye Diri Fay Haritası’nın 1992 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası’ndan daha detay bilgileri içerdiği görülmektedir.
Türkiye Diri Fay Haritası ile ilgili detaylı bilgi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacaktır.
Son günlerde, deprem kestirimleri ile ilgi açıklamalar da bazı basın organlarında önemli yer tutmaktadır.
AFAD Başkanlığı Deprem Danışma Kurulu’nca belirlenen Etik Kurallar çerçevesinde, değerli bilim adamlarımızın kamuoyunu rahatsız edecek şekilde açıklamalardan kaçınmaları, yapacakları açıklamalarda etik kurallara uygun davranmaları doğru olacaktır.
Depremlerin önceden belirlenmesi ve kestirimleri konusundaki değerlendirmeler yapılması, günümüz teknolojisinde imkansız olup, bilgi birikimleri ve deprem konusunda yapılan araştırmalar da bu soruya henüz cevap verememektedir.
AFAD Başkanlığı tarafından ülkemizin deprem aktiviteleri 7 gün 24 saat süreyle izlenmekte, elde edilen bilgiler http://www.afad.gov.tr ve http://www.deprem.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.
Doğal afetlerden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada yaşamaktayız. Bu, kabul etmemiz ancak boyun eğmeden mücadele etmemiz, önlemler almamız gereken bir olgudur.
Afetlere yol açan olayları tamamen önleyemeyeceğimizi; ancak afet zararlarını azaltma imkânına sahip olduğumuzu da bilmekteyiz. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın deprem yönetmeliğimize uygun yapılmış sağlam yapılarda oturması önem kazanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
İlgili Haberler