İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Hakkında

Başkanlığımız 17 Aralık 2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) altında Deprem Dairesi Başkanlığı ismiyle çalışmalarına devam etmektedir. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan Deprem Dairesi Başkanlığı ilk olarak, 1953 yılında ilk kez Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı ve İmar Reisliği bünyesinde bir deprem bürosu olarak kurulmuş ve 1955 yılında bu büro DE-SE-YA (Deprem, Seylap, Yangın) şubesi haline getirilmiştir. Daha sonraki süreçler ise;

  • 1969 yılında, İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Deprem Araştırma Enstitüsü küçük bir ünite olarak kurulmuştur.
  • Bu küçük ünite “araştırma ve öğretim yapma, doğrudan Bakanlığa bağlı olma” koşullarına uymadığından, 28.10.1970 tarihinde doğrudan Bakanlığa bağlı ‘Afetler Araştırma Enstitüsü Genel Direktörlüğü’ne dönüştürülmüştür.
  • Bir süre sonra su baskınlarının yasal olarak DSİ tarafından inceleneceği hususu ve heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerin yerel boyutlarda olması nedeniyle, bu afetler enstitünün çalışma alanı dışına çıkarılmış ve 8 Temmuz 1971 tarihinde, Bakanlık katına doğrudan bağlı Deprem Araştırma Enstitüsü kurulmuştur
  • 1983 yılında Yapı Malzemeleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek Yapı Malzemeleri ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü adını almıştır.
  • 13 Aralık 1983 gün ve 180 sayılı KHK ile Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak birleştirilmiş ve anılan Genel Müdürlük bu Bakanlığa bağlanmıştır.
  • 8 Haziran 1984 gün ve 209 sayılı KHK ile Deprem Araştırma Dairesi, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne (TAU) bağlanmıştır
  • Deprem Araştırma Dairesi 18.10.1988 gün ve 20957 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı oluru ile TAU Genel Müdürlüğünden ayrılarak Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.
  • 17 Aralık 2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun ile kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ismiyle bağlanmıştır.

Deprem Dairesi Başkanlığına ait web adresinden (https://deprem.afad.gov.tr) başkanlığımızda bulunan gruplara ait çalışmaların ayrıntılarına, güncel depremlere ait bilgilere, geçmiş depremlere ait kataloglara, istasyon bilgilerine, haritalarına, UDAP duyurularına, TUSAK (Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz içi Fiziği Komisyonu) faaliyetlerine, DDK (Deprem Danışma Kurulu) faaliyet ve duyurularına, Deprem Bölgeleri Haritasına, Depremi Hissettiniz mi? anketine ve AFAD-TDVM sayfasına ulaşılabilmektedir.