İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Bütünleşik İkaz Alarm Sistemi Projesi (İKAS)

İkaz, alarm ve erken uyarı haberlerini vatandaşlarımıza zamanında iletirken diğer yandan tehlikeleri algılayabileceğimiz çift yönlü sistem kuruyoruz.
 

İkaz, Alarm ve Erken Uyarı Sistemi Şeması
Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi; hava taarruzları ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikelere karşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan alınacak olan ikaz ve alarm haberleri ile tehlike haber kaynağı olan kurumlardan alınacak afet ve acil durum tehlikesi haberlerinin İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine on-line olarak iletilerek tehdit altında kalabilecek bölgelerdeki halkın uyarılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Proje ile mevcut sistemin günümüz teknolojisine uygun olarak modernize edilmesi, ayrıca siren ikazlarının sesli uyarılar, hücresel ve sosyal mesajlar ile desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi projesi, Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi üzerinde çalışan 3 alt bileşenden oluşmaktadır.

  • Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY)
  • İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi
  • Mesajla Uyarı Sistemi (MUS)
Haber Alma ve Yayma Sistemi

Tehlike Haberlerinin AFAD'a Gelmesi ve Buradan Duyurulması

Haber kaynağı kurumlardan alınacak afet ve acil durum tehlike haberlerinin tehdit altında kalabilecek bölgelerdeki İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi (KGHS) üzerinden anlık olarak iletilmesi sağlanacaktır.
 
Haber Alma ve Yayma Sistemi; tehlike haber kaynağı kurumlardan alınacak tehlike haberlerinin, tehdit altında kalabilecek bölgelerin İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne “Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi” üzerinden seri bir şekilde iletilmesini sağlayacak yazılım ve donanımdan oluşmaktadır.
 
Haber Alma ve Yayma Sistemi Projesi kapsamında; tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlara da birer terminal verilerek;
 
Yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek sel, çığ düşmesi, toprak kayması gibi afetlere karşı özellikle yerleşim bölgelerinde hazırlıklı olunması bakımından yapılacak yağış uyarıları;

Orman yangınlarından etkilenebilecek yerleşim yerlerinin boşaltılması konusunda yapılacak uyarılar;

Yoğun yağışlar sonrasında barajlarda meydana gelebilecek taşkınlar nedeniyle etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;

Sanayi bölgelerinde üretilen, kullanılan, depolanan veya başka bölgelere sevk edilen tehlikeli ve toksik endüstriyel maddelerden kaynaklanan kaza ve sızıntılar nedeniyle meydana gelebilecek tehlike durumunda etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;

Bulaşıcı İnsan ve hayvan hastalıkları konusunda yapılacak uyarı ve karantina uygulamaları,

Nükleer ve radyolojik kaza ve tehlike durumu nedeniyle insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek radyasyon doz oranları konusunda yapılacak uyarılar; gibi halka yapılacak duyurulara esas teşkil etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne aktarılacaktır.

İkaz ve Alarm Sistemi

Tehlike Haberlerinin AFAD Sunucusuna Ulaşması ve Halka Duyurulması

Haber Alma ve Yayma Sistemi aracılığıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri’ne ulaştırılan hava taarruzları, KBRN tehdit ve tehlikeleri ile afet tehlike haberlerinin kurum ve kuruluşlar ile halka duyurulması projesidir.
 
Haber kaynağını oluşturan merkezlerde bulunan bilgisayarlardan, harita üzerinde, tehlike bölgesindeki iller ile ikaz ve alarm türü seçilerek, herhangi bir gecikme yaşanmadan hem afet ve acil durum haberleri iletilmiş hem de haberin gönderildiği illerdeki şehir sirenleri, alarmın türüne göre aktive edilmiş, ayrıca sesli anons sistemi ile halka ve ilgililere gerekli açıklamalar ve uyarılar yapılmış olacaktır.
 
Proje kapsamında sesli anons özelliği de bulunan İkaz ve Alarm (siren) Sistemleri çağın gereklerine uygun olarak; insan sağlığı açısından herhangi bir risk taşımayan hoparlör düzeneğine sahip siren birimleri yeniden tasarlanmıştır.

Mesajlı Uyarı Sistemi

İkaz ve alarm haberleri ile afet tehlike haberlerinin AFAD Başkanlığı’na kurulan sistem üzerinden tehdit altında kalan yerleşim bölgelerine, GSM Operatörleri aracılığıyla, cep telefonlarına ve sosyal medyaya mesaj olarak gönderilmesini sağlayacak uyarı sistemidir.
 
AFAD Başkanlığı’na kurulacak bir merkezden ülkemizdeki GSM Operatörlerinin sağlayacağı Cell Broadcast (hücresel yayın sistemi) Yöntemiyle, 112. kanaldan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durum haberlerinin sirenlerin duyuru sahası dışındaki tehlike bölgelerinde yaşayan halkın cep telefonlarına mesaj gönderilmesi hedeflenmiştir.
 
AFAD Başkanlığı’na kurulacak olan sistem merkezinden tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlarla da elektronik ortam üzerinden bağlantı sağlanacaktır.
 
Tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlar, oluşturacakları tehlike haberlerini (halka uyarı verilmesi gereken radyasyon tehlikesi haberi veya meteorolojik tehlike haberi gibi) AFAD Başkanlığı ve GSM Operatörleri üzerinden tehlike bölgesindeki halkın cep telefonlarına 112. kanaldan mesaj göndermeleri sağlanacaktır.