İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın Sivil Savunma Günü Mesajı 26 Şubat 2016

BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. YALÇIN AKDOĞAN’IN SİVİL SAVUNMA GÜNÜ MESAJI

Havacılığın askeri alanda kullanılması ve silah menzillerinin uzaması, I. Dünya Savaşı yıllarından itibaren savaşları konvansiyonel biçiminden çıkardı. Cephe gerisindeki siviller, hayatlarını kaybetmeye ve yaralanmaya başladı. Hardal gazı gibi zehirli kimyasalların kullanımı savaşın boyutlarını değiştirdi. II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı sonuçlar ise cephe gerisinin cepheden daha farklı algılanmadığını gösterdi. Hatta Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) maddeler, şehirlerde yaşayan siviller üzerinde, kitlesel ölümler oluşturacak biçimde kullanıldı.

Dünya çapında yaşanmış olan gelişmeler dikkate alınarak ülkemizde 1928 yılından itibaren sivil savunmayı tesis etmek için hukuki düzenlemeler yapıldı. 28 Şubat 1959 tarihinde ise 7126 sayılı ‘Sivil Savunma Kanunu’ yürürlüğe girdi. Sivil savunmayı kurumsal bir yapıya dönüştüren kanun, ülkemiz için ciddi bir kilometre taşı oldu. Kitlesel savunmanın geliştirilmesi, halkın savaşlardan en az zararı görmesi, manevi kuvvetinin yüksek tutulması ile tesis ve kuruluşların korunmasını ifade eden 28 Şubat’ı, 1959’dan itibaren Sivil Savunma Günü olarak kutlamaya başladık.

AFAD Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS)

Afet ve acil durumlara ilişkin kurumların yeniden yapılandırılması kapsamında 2009 yılında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuruldu. Sivil savunmanın kurumsal yapısını da dönüştürülmüş biçimde bünyesinde barındıran Başbakanlık AFAD, kuruluşundan itibaren sivil savunma hizmetlerinin planlanması, usul ve esasların belirlenmesi ve uygulatılması görevlerini yürütüyor.

Sivil savunma faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması amacıyla başta tehlikelere karşı halkın ikazı ve KBRN tehditlerine karşı tedbirleri içeren sistematik ve bütünsel yaklaşımlar geliştiriyoruz. Hava taarruzları, afetler ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Kimyasal (KBRN) tehditlerinekarşı halkın uyarılması amacıylasirenlerin ötesinde bir ağ olan AFAD Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi’ni (İKAS) uygulamaya alıyoruz. İkaz ve alarmın (siren) yanı sıra haber alma-yayma ve mesajlı uyarı sistemlerine sahip olan İKAS’ın çalışmalarını, pilot il Zonguldak’ta tamamladık. 81 ilimizin ses dağılım analizleri ve alarm sistemlerinin kurulacağı noktalar için etüt çalışmalarını sürdürdüğümüz AFAD Bütünleşik İkaz ve Alarm Sistemi’ni 5 ilde devreye alıyor, 12 ilde daha uygulama planlaması yapıyoruz.

Donanımlı ve Eğitimli AFAD KBRN Ekipleri 7/24 Görevde

Sivil savunma konusunda silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler alan Başbakanlık AFAD, sivil savunma dahilinde KBRN tehlikeleri konusunda da ciddi hazırlıklar yapıyor. Başta 11 bölgedeki gelişmiş AFAD Arama Kurtarma Birlikleri olmak üzere ülke genelinde alanında uzman AFAD KBRN Ekipleri görev yapıyor. Tam donanımlı KBRN Müdahale Araçları, Dekontaminasyon(arındırma) Araçları, ülkemize hizmet ediyor.

AFAD KBRN Ekipleri, keşif, tespit, arama-kurtarma ve arındırma görevlerini; KBRN Maske, filtre, solunum sistemleri, kişisel koruyucu kıyafetler ile yürütüyor. KBRN görevini icra ederken kimyasal, biyolojik ve radyolojik dedektörlerile sırtta taşınabilir, seyyar ve kitle dekontaminasyon üniteleri, dekontaminasyon solüsyonları kullanıyor. AFAD KBRN Ekipleri, tehlikelerden etkilenen kişiler için koruyucu ve tedavi edici ilaçları da taşıyor.

Ülke Çapında Eğitim, Tatbikat ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

28 Şubat Sivil Savunma Günü vesilesi ile hafta boyunca Türkiye çapında yüzlerce tatbikat gerçekleştiriyor, şehir merkezleri ve AVM’lerde yüzlerce bilinçlendirme standı ve onlarca fotoğraf sergisi açıyoruz. Milyonlarca bilinçlendirme broşür ve afişini de vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz.

Sivil Savunma Günü’nde, saat 11.00 itibariyle iki ilde, üç farklı türde tatbikatı senkronize bir şekilde yapıyor, görüntülerini Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne anlık olarak aktarıyoruz. Bu kapsamda, Erzurum’da Çığ, İstanbul’da Kentsel Arama Kurtarma Tahliyesi ve yine İstanbul’da KBRN tatbikatı gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizi, kamu kurumları, özel sektörü, STK’ları ve vatandaşları ile bütünsel olarak afetlere ve saldırılara hazırlamayı ‘Afete Hazır Türkiye’ hedefi ile sürdürüyoruz.

Başbakan Yardımcısı

Yalçın AKDOĞAN

İlgili Haberler