İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN)

Barınma merkezlerindeki tüm idari iş ve işlemleri merkezi olarak takip edip, anlık istatistik ve raporlara ulaşabiliyoruz.

Afet Geçici Kent Yönetim Sisteminin (AFKEN) amacı; meydana gelebilecek afetlerden sonra afetzedelerin geçici olarak barındırılmaları için kurulacak konteynerkent ve çadırkent gibi geçici barınma merkezlerine yönelik tüm çalışmaların AFAD merkezinden Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı üzerinde yönetilmesini ve izlenmesini sağlamaktır.

afken2Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi ile;

  • Geçici barınma merkezlerine yönelik kent kapasite ve yeterlilik bilgileri,
  • Merkezî Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) entegrasyonu ile afetzede kişi bilgisi,
  • Yardım Yönetimi,
  • Depo Yönetimi,
  • Personel Yönetimi,
  • Erişim ve yetkilendirme,

işlemleri yapılabilmekte ve tüm bu işlemlere yönelik istatistiki bilgiler ve raporlar tek bir merkezden elektronik ortamda takip edilebilmektedir.

AFKEN sisteminin yaygınlaştırılması ile barınma merkezlerinin yönetimi ve idaresi kolaylaştırılmış ve tüm barınma merkezlerinde standart bir yönetim modeline geçilmesi sağlanmıştır.

afken infografik