İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Kitle Tabanlı Analiz ve İleri Görüntü İşleme Yazılımı Projesi

Analizi çok uzun zaman alan yüksek çözünürlüklü görüntülerin uzman/gönüllü grubu eliyle makul sürelerde analiz edilmesini sağlıyoruz.

Kitle Tabanlı Analiz ve İleri Görüntü İşleme Yazılımı, uzaktan algılama ve hava platformlarından elde edilen, tek bir kişi tarafından analizi mümkün olmayan ya da çok fazla zaman gerektiren yüksek çözünürlüklü görüntülerin kitle adı verilen bir uzman/gönüllü grubu tarafından paralel olarak analiz edilmesi esasına dayanmaktadır.

Kitle Tabanlı Analiz ve İleri Görüntü İşleme Yazılımında birden fazla uzman/gönüllünün aynı görüntü üzerinde eş zamanlı çalışması ve böylece analiz sonucunun daha kısa sürede elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kabiliyetlerin kazanımı ile afet sonrası oluşan hasarın etki alanı ve büyüklüğü, hasarlı bölgelerin dağılımı tespit edilecek ve bunlara bağlı olarak müdahaleye başlanacak yerlerin, müdahale gücünün ve yöntemlerinin belirlenmesi daha sistematik bir şekilde yapılabilecektir. Aynı zamanda analizler sonucu elde edilen çıktılar Karar Destek Sistemlerinde girdi olarak kullanılabilecektir.

infographic 07