İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AFAD Hizmet Binası Projesi

Projenin Türü:

Kapasite Geliştirme

 

Proje Yürütücü Daire-Grup Başkanlığı:

 

Yönetim Hizmetleri Dairesi

Teknik Hizmetler Çalışma Grubu

 

Projenin Adı:

 

AFAD Hizmet Binası Projesi

 

Çalışma Alanı:

 

Ankara

Projenin Amacı:

 

 

Etkin bir afet yönetimi amacıyla, afet öncesi ve sonrası faaliyetler ile acil durum halleri ve sivil savunmaya ilişkin tüm görevler AFAD bünyesinde birleştirilmiş ve bir devlet politikası olarak “Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi”ne geçilmesi kararı alınmıştır.

“Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi”, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararların önlenmesini veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.

Projenin amacı, başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda ihtiyaca cevap verecek kapasitede hizmet binasının oluşturulmasıdır.

Projenin Gerekçesi:

 

 

T.C. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak; Eskişehir yolu 10. km. Lodumlu mevki, Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya ve İstanbul yolu 10. km.de bulunan TC. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Eğitim Merkezi yerleşkesi olmak üzere 3 ayrı merkezde hizmete devam edilmektedir. Personelin performansı, zamanı verimli kullanımı ve sarf edilen kaynakların bütçeye maliyeti ile Başkanlığın yaptığı görevlerin afet ve acil duruma yönelik olması dolayısıyla hizmet binasının tek çatı altında toplanması zorunluluğu kaçınılmazdır.

 

Projenin Süresi:

 

2011-2016

Projenin Güncel Durumu:

 

Binanın geçici kabul işlemleri tamamlanmış olup, taşınma süreci gerçekleşmiştir. 

 

 

AFAD bina1 AFAD bina2

 

 

AFAD bina