İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AFAD İl Hizmet Binaları ve Yönetim Merkezleri Projesi

Projenin Türü:

Kapasite Geliştirme

 

Proje Yürütücü Daire-Grup Başkanlığı:

 

Yönetim Hizmetleri Dairesi

Teknik Hizmetler Çalışma Grubu

 

Projenin Adı:

 

AFAD İl Hizmet Binaları ve Yönetim Merkezleri Projesi

 

Çalışma Alanı:

 

81 İl

Projenin Amacı:

 

 

 

Projenin amacı, gerek normal zamanda gerekse afet ve acil durum hallerinde, afet ve acil durumlara ilişkin hizmetlerin ve kurumlar arası koordinasyonun yerelde tek merkezden etkin bir şekilde yürütülmesi ihtiyacına yönelik olarak her ilde aynı kalitede AADYM yapılmasıdır.

Projenin Gerekçesi:

 

 

Afet ve acil durumlarda etkin yönetim; merkezi ve yerel düzeyde yapılması gereken çalışmaların (risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme) ve elde edilen sonuçların önceden belirlenmiş performans ve hedeflere uygun olarak gerçekleştirilmesidir. Etkin afet ve acil durum yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için illerde yeniden yapılanma ve kapasite artırma çalışmaları başlatılmış olup; her ilde afet ve acil durumlara ilişkin hizmetlerin, belirlenen standart ve kalitede, güncel teknolojik altyapı kullanılarak, etkin bir şekilde yerelden gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak AADYM’lere ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Projenin Süresi:

 

2015-2016

Projenin Güncel Durumu:

 

Fizibilite raporu revize edilerek Kalkınma Bakanlığı'na sunulmuştur. Arsa belirleme çalışmaları yapılmış olup, arsaların proje uygulaması için gerekli olan imar planı çalışmaları yapılmaktadır. 5 il için (Burdur, Eskişehir, Gümüşhane, Muş, Sivas) Danışmanlık ve Müşavirlik Hizmetleri alımı ihalesi tamamlanarak proje çalışmalarına başlanılmıştır.