İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2015 Yılı Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu 04 Şubat 2015

ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP) 2015 YILI ÇAĞRILI VE GÜDÜMLÜ PROJELER DUYURUSU

Değerli Araştırmacı ve Bilim Camiamız,

2012 yılında Başkanlığımız tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) ile yeni bilgiler üretilmesi ve teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilen projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında desteklenecek olan Çağrılı ve konuları aşağıda verilmiş olan Güdümlü Proje önerileriniz Başkanlığımız tarafından beklenmektedir.

Değerli araştırmacılarımız, AFAD internet sitesinden ulaşabileceğiniz Proje Öneri Formunun UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak en geç 9 Mart 2015 tarihine kadar (Bu tarihten sonra gönderilen proje önerileri değerlendirmeye alınmadan geri iade edilecektir) 1 asıl 1 kopya olmak üzere ve zarfın üzerine “ÇAĞRILI PROJE” veya “GÜDÜMLÜ PROJE” ibaresi yazılarak aşağıda verilmiş olan iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuruların udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak da gönderilmesi gerekmektedir.

GÜDÜMLÜ PROJE KONULARI

1.Batı Anadolu Bölgesinde Paleosismolojik Araştırmalar

2.Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonlarının Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi

3.Afet ve Acil Durumlara İlişkin Yasal Düzenlemelerin Toplulaştırılması ve Sadeleştirilmesi

4.Afet Yönetiminde Etkin Kaynak Yönetimi için Veri Seti Standartizasyonu

5.Sosyal Risk Haritalandırma(81 il için)

6.Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi Sistemi

7.Çocuk Dostu Afet Yönetimi Sistemi

8.Engelli Dostu Afet Yönetimi Sistemi

9.Afetlerde Sosyal Kalkınma

10.Psikososyal Hizmetlerde Medya ile Çalışma

11.Afet Çalışanlarına İşaret Dili ve Braille Alfabesi Eğitimi

12.Psikososyal Alanda Çalışanlara Ruhsal Travma Eğitimleri

13.Teknolojik Afetler Mükemmeliyet Merkezi Tasarımının Modellenmesi

14.Teknolojik Afetlerin Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi

15.Türkiye’nin Afet Müdahale Kapasitesinin Analizi ve Modellemesi

16.Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Kapsamında Kullanılan Form ve Raporların Kullanışlılık Analizi

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Proje Öneri Formu için bağlantıyı tıklayınız.

İLETİŞİM ADRESİ:

T.C. BAŞBAKANLIK

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad.

No:12 Çukurambar/Söğütözü

Çankaya- ANKARA

Ayrıntılı Bilgi:

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı UDAP Çalışma Grubu

Tel: 0312 258 23 23/ 1227-1230- 1267

e-posta: udap@afad.gov.tr

M. Akif DANACI

AFAD Başkan Yardımcısı

İlgili Haberler