İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Ulusal Deprem Araştırma Programı 2014 Yılı Güdümlü Projeler Duyurusu 28 Mayıs 2014

Değerli Araştırmacı ve Bilim Camiamız,
2012 yılında Başkanlığımız tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) ile yeni bilgiler üretilmesi ve teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda 2014 yılında desteklenecek olan ve konuları aşağıda verilmiş olan Güdümlü Proje önerileriniz Başkanlığımız tarafından beklenmektedir.
Değerli araştırmacılarımız, AFAD internet sitesinden ulaşabileceğiniz Proje Öneri Formunun UDAP yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak en geç 1 Temmuz 2014 tarihine kadar (bu tarihten sonra gönderilen proje önerileri değerlendirmeye alınmadan geri iade edilecektir) 1 asıl 1 kopya olmak üzere ve zarfın üzerine “GÜDÜMLÜ PROJE” ibaresi yazılarak aşağıda verilmiş olan iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca öneri formlarının udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak da gönderilmesi gerekmektedir.
GÜDÜMLÜ PROJE KONULARI:
1- Türkiye afet yönetim modeli ve stratejilerinde yeni açılımlar,
2- Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında;
a) Bilişim,
b) Yönetişim,
c) Kesintisiz haberleşme,
d) Medya
konularında merkez-yerel ilişkisi göz önünde tutularak kavramsal modeller geliştirilmesi,
3- AFAD RED Uygulamasında kritik tesislerin analizi ve ekonomik kayıplar,
4- Afet Risk Modellemesi,
5- Cumhuriyet dönemi öncesinde ülkemizde afet yönetimi,
6- Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonlarının çok disiplinli araştırmalarla zemin parametrelerinin belirlenmesi,
7- Hafif çelik yapılar için deprem dayanım modelleri.
İLETİŞİM ADRESİ:
T.C. BAŞBAKANLIK

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Nu: 12 Çukurambar/Söğütözü
Çankaya Ankara
Dr. Fuat OKTAY
AFAD Başkanı
İlgili Haberler