İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Ulusal Deprem Araştırma Programı 2014 Yılı Çağrılı ve Güdümlü Projeler Duyurusu 11 Ekim 2013

Değerli Araştırmacı ve Bilim Camiamız,
2012 yılında Başkanlığımız tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) ile yeni bilgiler üretilmesi ve teknolojik problemlerin çözülmesi için bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştırmaların çok katılımcı yapıya ve uygulamaya aktarılabilecek projelere dönüştürülerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda 2014 yılında desteklenecek olan Çağrılı ve konuları aşağıda verilmiş olan Güdümlü Proje önerileriniz Başkanlığımız tarafından beklenmektedir.
Değerli araştırmacılarımız, AFAD internet sitesinden ulaşabileceğiniz Proje Öneri Formunun UDAP yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak en geç 15 Kasım 2013 tarihine kadar (bu tarihten sonra gönderilen proje önerileri değerlendirmeye alınmadan geri iade edilecektir) 1 asıl 1 kopya olmak üzere ve zarfın üzerine “ÇAĞRILI PROJE” veya “GÜDÜMLÜ PROJE” ibaresi yazılarak aşağıda verilmiş olan iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca öneri formlarının udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak da gönderilmesi gerekmektedir.
GÜDÜMLÜ PROJE KONULARI:
1- Afetlere dayanıklı işletmeler ve iş sürekliliğinin sağlanması için stratejilerin geliştirilmesi
2- Afet yönetiminde uluslararası finansal kaynaklar ve Türkiye için yeni önerilerin modellenmesi
3-Batı Anadolu Bölgesinde paleosismolojik araştırmalar
4-Afete Hazır Türkiye Kampanyasında eğitim ve öğretim materyalleri
5- Müzeler içindeki eserlerin depremlere karşı güvenliğinin sağlanması yöntemleri ve örnek müze çalışması
6- KBRN bilgi portalı
7- Acil durumlarda kullanılacak sağlık tesisleri ve sosyal donatı modelleri
8- Doğal afetlerde kırılgan bireyler ve afet yönetiminde rollerinin geliştirilmesi
9- Afet haberleşme teknolojileri araştırmaları
10- Arama kurtarma teknolojileri geliştirilmesi
11- Afete hazırlık kapsamında insani yardım lojistiği ve tersine lojistik hizmetleri
12- Doğal afetlerde kütle hareketleri ve tehlike haritaları için ulusal ölçekte yaklaşımlar
13- Doğal afetlerde kütle hareketleri ve su baskını için risk analiz modelleri
14- Teknolojik afetlere dayanıklılığı arttırma ve güvenlik kültürünün oluşturulması
15- Büyük endüstriyel kaza ve maden kazaları sonrası atık yönetimi
İLETİŞİM ADRESİ :
T.C. BAŞBAKANLIK
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI
DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Nu: 12 Çukurambar/Söğütözü
Çankaya Ankara
M. Sinan YILDIZ
AFAD Başkan Yardımcısı
İlgili Haberler