İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Ulusal Deprem Araştırma Programı 2013 Yılı Çağrılı Projeler Duyurusu 27 Eylül 2012

Değerli Araştırmacı ve Bilim Camiamız,
Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) yönetmeliği 27 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetemizin 28276 sayılı nüshasında yayınlanmış bulunmaktadır. Yönetmeliğe Resmi Gazeteden ulaşılabileceği gibi www.afad.gov.tr adresinden de ulaşma imkanınız bulunmaktadır. Değerli araştırmacılarımız Deprem Zararlarının Azaltılması konusunda uygulamaya alınan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesine ve ivedilikle uygulamaya alınabilecek çalışmaları destekleyecek olan Ulusal Deprem Araştırma Programı için 2013 yılı çağrılı proje öneri teklifleriniz AFAD Başkanlığı tarafından beklenmektedir.
Değerli araştırmacılarımız, AFAD internet sitesinden ulaşabileceğiniz Çağrılı Proje için Proje Öneri Formu'nun belirtilen kurallara uygun olarak en geç 21 Eylül 2012 tarihine (bu tarihten sonra gönderilen proje önerileri değerlendirmeye alınmadan geri iade edilecektir) kadar aşağıda verilmiş olan iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü olarak teslim edilmelidir. Aynı zamanda elektronik olarak udap@afad.gov.tr adresine de gönderilmesi gerekmektedir.
İletişim Adresi:
Başbakanlik Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı
“Ulusal Deprem Araştırma Programı-Çağrılı Projeler”
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:159
Çankaya-ANKARA
İlgili Haberler