İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Ulusal Deprem Araştırma Programı 2013 Yılı Güdümlü Projeler Çağrısı 27 Eylül 2012

Başbakanlık AFAD Başkanlığınca 2012 yılında yürürlüğe konulan UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) kapsamında oluşturulan UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından 2013 yılında başlatılmak üzere aşağıdaki konularda Güdümlü Projeler belirlenmiştir.
UDAP yönetmeliğine uygun şekilde UDAP Proje Öneri Formu doldurularak en geç 21 Eylül 2012 tarihine kadar 1 asıl 3 kopya olmak üzere Kargo ile aşağıda belirtilen adrese, aynı zamanda elektronik posta ile udap@afad.gov.tr adresine dokümanın gönderilmiş olması gerekir. 21 Eylül 2012 tarihinden sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Proje önerilerinin değerlendirilmesi; UDAP Yönlendirme Komisyonu tarafından yapılacak toplantı sonucunda seçilen proje önerilerinin yürütücüleri toplantıya çağrılarak yapılacaktır.
GÜDÜMLÜ PROJE BAŞLIKLARI
1) Marmara Bölgesinde Paleosismolojik Araştırmalar
2) Bölgesel Kabuk Yapısı ve Üç Boyutlu Dalga Modellemesi
3) Afet Zarar Tahmin Sistemi
4) Afet ve Acil Durum Bilgilendirme Mobil Uygulaması
5) Afet Yönetim Sistemi Modeli
6) Siber Savaşlara Yönelik Ulusal Düzeyde Risk Azaltma, Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme
Stratejilerinin Oluşturulması
7) Afet ve Acil Durum konularında Medya İlişkileri
8) Hasar Tespit Sisteminin Geliştirilmesi
İletişim Adresi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı
“Ulusal Deprem Araştırma Programı”
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:159
Çankaya-ANKARA
İlgili Haberler