İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Köpekli Arama Timi Sınav Duyurusu 19 Temmuz 2012

Afet ve acil durum hallerinde canlı aramaya yönelik faaliyet gösterecek Köpekli Arama Timlerinin çalışma ve sınav usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik 21 Mayıs 2011 tarih ve 27950 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Yönetmeliğin 7. Maddesinin 1. Fıkrası gereği Köpekli Arama Timi Değerlendirme Komisyonunun İzmir'de kurularak söz konusu sınavların gerçekleştirilmesi istenilmiştir.
Kurulan Köpekli Arama Timi Değerlendirme Komisyonu bu konudaki ilk sınavı Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri bünyesindeki Köpekli Arama Timlerine yönelik olarak Haziran 2011 ayında gerçekleştirmiştir.
Bu konuda 16-24 Haziran 2012 tarihleri arasında ikinci sınav yapılacak olup, bu sınava bünyesinde Köpekli Arama Timi bulunan tüm Kamu ve Özel sektör kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile ferdi gönüllüler de katılabilecektir.
Sınava ek’te belirtilen şartları taşıyan ve istenilen belgeleri tamamlayarak bu belgeler ile 11 Haziran 2012 tarihine kadar İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne başvuruda bulunacak ekipler katılabilecektir.
Not: Katılımcıların barınma ve yemek ihtiyaçları gelecek talepler doğrultusunda organize edilecektir.
İletişim: A. Gazi ERDOĞAN Tel : 0 (505) 454 38 34
İlgili Haberler