İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

AYDES, eTürkiye Ödülleri’nde Finalist Oldu 01 Nisan 2016

Basın Duyurusu

AYDES, eTÜRKİYE ÖDÜLLERİ’NDE FİNALİST OLDU

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES), "eTürkiye (eTR) Ödülleri kapsamında “Kamudan Kamuya eHizmetler” kategorisinde finalist projeler arasında yer aldı. Ödül töreni, 8 Nisan 2016 tarihinde TBMM'de gerçekleştirilecek.

1 Nisan 2016, Ankara / Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye’de afetler meydana gelmeden önce önlem almayı amaçlayan, risk yönetimi odaklı bir afet yönetim sistemi için teknolojik dönüşüme devam ediyor.

AFAD, Türkiye’nin afetlere müdahale gücünü bir çatı altında birleştiren Türkiye Afet ve Acil Durum Müdahale Planı’nı (TAMP) geçtiğimiz yıl uygulamaya geçirmişti.

Afet ve acil durumlarda can ve mal kayıplarını en aza indirgemek için titizlikle kurgulanan TAMP, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan ve afetin ilk anından itibaren barınma, beslenme, güvenlik, nakliye, ulaşım ve psikososyal destek gibi 28 farklı alanda, göreve her an hazır bir müdahale ağı oluşturuyor.

TAMP'ın bilişim altyapısı için Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ise afet yönetiminin tüm aşamalarının elektronik ortamda yönetilmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl yaşanan afet ve acil durumların yönetiminde etkinliğini kanıtlayan AYDES, "eTürkiye (eTR) Ödülleri kapsamında “Kamudan Kamuya eHizmetler” kategorisinde finalist projeler arasında yer aldı.

Projeler arasında ödül alacak projeler ödül töreni sırasında jüri üyeleri tarafından elektronik oylamayla oylanacak ve kazanan proje anında belirlenecek. Ödül töreni, 8 Nisan 2016 tarihinde TBMM'de gerçekleştirilecek.

Afet yönetiminde AYDES dönemi başlıyor

Afet ve acil durum yönetiminin planlama, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamaları için ihtiyaç duyulan merkezi ve sürdürülebilir bilişim altyapısı ve karar destek sistemi için AYDES hayata geçirildi.

AYDES, TAMP kapsamına uygun, her seviyede, AFAD, ilgili bakanlıklar ve iller tarafından kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Afet yönetim süreçlerinin, hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayan bütünleşik bir platform olan AYDES, üç ana sistemden oluşuyor: Olay Komuta Sistemi, Mekansal Bilgi Sistemi ve İyileştirme Sistemi.

Dijital afet ve acil durum yönetimi

AYDES Olay Komuta Sistemi; afetlere, yerel ve ulusal düzeyde, yazılım tabanlı yönetim modeli ile müdahale imkânı sağlıyor.

Kaynak yönetimi, nakliye, talep yönetimi gibi ana yönetim süreçleri, esnek ve etkin şekilde yönetilebiliyor. Afet ve acil durumlara müdahale daha efektif, kontrollü ve koordine edilebilir hale geldi.

Afet ve acil durumların ilk anından itibaren, olay bildirimleri ve görevler ilgili ekiplere SMS ve mail yoluyla gönderiliyor; hizmet grupları, anlık mesajlaşma ve mail yoluyla sistem üzerinden sürekli etkileşim ve iletişim içinde oluyor.

TAMP’ın 28 hizmet grubunun ihtiyaç duyabileceği veriler afet süresince bir veri havuzunda toplanıyor.

Afet anında, anlık veri paylaşımı yapılarak, en net ve en doğru bilgi elde ediliyor.

Afetlerin olası zararları öngörülüyor

AYDES Mekansal Bilgi Sistemi; coğrafi bilgi sistemi teknolojileri kullanılarak sürdürülebilir bir afet yönetimi sisteminin oluşturulmasını sağlıyor.

Tüm kurum ve kuruluşların afet yönetiminde kullanılabileceği merkezi bir mekânsal veri tabanı oluşturuluyor.

AFAD tarafından oluşturulacak model ve parametrelere göre, su baskını meydana gelen alandan en kısa kaçış rotalarının gösterimi, deprem şiddet eğrisine göre etki analizi gibi afet bazlı senaryoların analiz modelleri geliştirilerek, afetlerin olası zararları öngörülebiliyor.

Mükerrer veriler önleniyor

AYDES İyileştirme Sistemi ile afet sonrası yürütülen iyileştirme çalışmaları elektronik ortamda devam ettiriliyor. Böylelikle birbirine girdi sağlayan çalışmalar arasındaki tutarlılık sağlanıyor; mükerrer veya yanlış verilerden oluşan kayıtlardan dolayı yapılan hatalı işlemler önleniyor.

AFAD Hakkında;

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet ve acil durumlara ilişkin “tek yetkili kurum”dur. “Afetlerde Türkiye’nin Ortak Gücü” anlayışıyla afet yönetimi faaliyetlerini planlamakta, yönlendirmekte, desteklemekte ve koordine etmektedir.

Daha fazla bilgi için:
Ramazan Sevinç
+90 538 868 1526
ramazan.sevinc@afad.gov.tr

İlgili Haberler