İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Daire Başkanı

DERYA POLATPlanlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanı

1972 Ankara doğumlu Derya POLAT, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede “Gömülü Fayların Farklı Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması; Şereflikoçhisar Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamıştır.

1997 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Bolu İl Müdürlüğü İmar ve Afet Şubesinde Mühendis olarak göreve başlamıştır. 2000 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesinde Laboratuvar Şubesinde Alman ve Japon Projelerinde çalışmalar yürütmüştür. Birçok projede görev olan POLAT, Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK), Koordinasyon ve Danışma Kurulu Üyeliğini de yürütmüştür.

Derya POLAT tarafından aktif olarak katılım sağladığı ve destek verdiği projeler;

 • Gölcük Depremi sonrası İstanbul İli Avcılar İlçesi Mikro bölgeleme çalışması,
 • Deprem Araştırma Dairesi Laboratuvar Şb. Deprem Zararlarının Azaltılması Türk-Japon Ortak Projesi,
 • Marmara deprem bölgesinde Sıvılaşma Riski Açısından Önlemli Alanlar da yapılan Parsel Bazı Zemin Etüt Raporları Komisyon Çalışmaları,
 • Deprem Araştırma Dairesi Laboratuvar Şb. Depremlerin Önceden Bilinmesi Türk-Alman Ortak Projesi,
 • Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi Grubu Çalışmaları,
 • Bartın, Zonguldak, Karabük İlleri kapsamında yapılan Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Hazırlanması Projesinde Araştırmacı,
 • Hatay - Güzelburç Belediyesi yerleşim sahasına ait Jeofizik-Jeolojik çalışmalar,
 • Kastamonu - Tosya ilçesi Mikro bölgeleme Çalışmasında Araştırmacı,
 • Doğu Anadolu’da Bulunan Farklı Mimari Mirasların Teknik Etkileşimi ve Koruma Programı Araştırması proje,
 • İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi Projesi (TUBİTAK-1007 Projesi- 2008- 2009),
 • Bolu Valiliği ve İlçeleri ile birlikte Deprem Senaryo Çalışmaları,
 • Tectonic Structure of Turkey Tokyo/Japonya,
 • The Period and Amplifıcation Map of Bartın by Means of Ambient Noise Measurements 5.Balkan Geophysıcal Socıety Congress Belgrade /Serbia, toplantısında konuşmacı,
 • 2006 - 2009 Türk – Japon ortaklaşa yapılan “Doğu Anadolu’da Bulunan Farklı Mimari Mirasların Teknik Etkileşimi ve Koruma Programı Araştırması” konulu projesi,
 • İllerin Afet Tehlikesinin Belirlenmesi Projesi Çalışmaları,
 • Mikro bölgeleme ve Yerleşime Uygunluk Çalışmaları,
 • Uygulamalı Jeofizik Yöntemler,
 • Kuvvetli Yer Hareketi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında, Mesleki Hizmetler Mevzuat Çalışmaları,
 • Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Riskli Alanların Belirlenmesi,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu ve İkincil Mevzuatları Çalışmaları

 

2009 yılında AFAD Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte 2009 - 2011 yılları arasında Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Yerbilimsel Etüd Raporları İnceleme Komisyonunda görev almıştır. 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Risk Yönetimi ve Jeolojik – Jeoteknik Etüd Daire Başkanlığı görevine atanan Derya POLAT, aynı dönemde Jeofizik Mühendisleri odasında Genel Sekreter olarak görev yapmıştır. 2013 yılından itibaren AFAD Başkan Müşaviri olarak görev yapan POLAT, 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle AFAD’da Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanlığı görevini sürdürmektedir.