İçeriğe Atla Menüye Atla
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Arama

Hayat Kurtaran Kahramanlar – 2 03 Ağustos 2016

Ülkemizde köpekli arama timlerinin belirli standartlara kavuşması ve ülke genelinde yapılan çalışmaların tek çatı altında toplanması için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 31 Mayıs 2011 gün ve 27950 Sayılı Resmi Gazete’de Köpekli Arama Timlerinin Çalışma ve Sınav Yönetmeliği’ni yayınlamıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde ülkemizdeki köpekli arama timlerinin seviyelerinin tespiti ve sertifikalandırılması için ilk sınavlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı adına İzmir’de kurulan sınav komisyonu tarafından 2011 yılında yapılmıştır.

Bu sınavlar Eğitim ve Görev Yeterlilik olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır. Eğitim Yeterlilik Sınavında ilk olarak köpeğin eğitmenle uyumu, insanlara ve hayvanlara karşı agresyonu test edilir. Bu testi geçen köpekli, arama timleri  itaat, çeviklik, yönlendirme, odaklı havlama etaplarında test edilir. Bu etaplarda başarılı olanlar son olarak 2 kazazedenin bulunduğu enkaz arama etabına geçerler. Enkaz arama etabını başarıyla geçenler Eğitim Yeterlilik Sertifikasını alarak bir sonraki sınav olan Görev Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar.

Arama Kurtarma Köpeği

Görev yeterlilik sınavı gündüz ve gece enkaz arama etaplarından oluşmaktadır. Bu etaplarda toplam 6 kazazedenin bulunduğu enkaz araması yapılır. Bu sınavda başarılı olmak için 6 kazazedenin 5’ini bulma zorunluluğu vardır. Bu sınavda da başarılı olan köpekli arama timleri Görev Yeterlilik Sertifikasını almaya hak kazanırlar. Bu sertifikalar 2 yıl geçerlidir.

Arama Kurtarma Köpekleri Yeterlilik Sınavı

2011 yılında yapılan ilk sınava 15 köpekli arama timi katılmış olup 10 köpekli arama timi Görev Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanmıştır. 2012 yılında yapılan sınavlara 18 köpekli arama timi katılmış olup, 14 köpekli arama timi Görev Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanmıştır. 2013 yılında yapılan son sınava 18 köpekli arama timi katılmış olup, 9 köpekli arama timi Görev Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Ülkemizde resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinde Görev Yeterlilik Sertifikasına sahip 22 köpekli arama timi bulunmaktadır.

Arama Kurtarma Köpekleri Yeterlilik Sınavı

İzmir Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

İlgili Haberler